För att hålla Barnkollen.se kostnadsfritt för dig som besökare förekommer annonser och affiliate-länkar på sidan.

Alkohol vid amning

Att alkohol inte har några positiva effekter på amningen kan vi vara säkra på. Dock har nyligen genomförd forskning visat att det inte finns några medicinska risker för barnet om man dricker alkohol i måttliga mängder. Dock, för att helt säkerställa att barnet inte tar skada bör man helst undvika att dricka alkohol helt och hållet så länge man ammar. Det bästa alternativet är att man helt och hållet avstår från alkohol under amningstiden för att försäkra sig om att barnet inte utsätts för risker.

Vid måttliga mängder alkoholintag så utsätts barnet inte för någon medicinsk risk. Det finns dock forskning som tyder på att barns utveckling kan påverkas om mamman dricker alkohol dagligen under amningsperioden. Om mamman dricker alkohol under amning så bör det skötas med försiktighet och många medicinska experter rekommenderar att mammor som ammar helt undviker alkohol. Att amma är ett av de bästa sätten att ge barnet en god hälsa och det finns ingen ersättning för amning som kan ge samma fördelar. Att dricka alkohol kan påverka mamman och barnets hälsa eftersom det kan försämra amningsmjölkens kvalitet och genom att minska mamman koncentrationsförmåga.

Måttliga mängder alkoholintag under amning

Det är viktigt för kvinnor som ammar att vara försiktiga med alkoholkonsumtion. Enligt nya riktlinjer rekommenderas ammande kvinnor att dricka 1-2 glas vin eller motsvarande alkoholhaltiga drycker per vecka som max. Kvinnor som ammar ska helt undvika att dricka någon alkohol när de känner sig trötta eftersom det kan leda till ökad sömnighet och försämrad koncentrationsförmåga som kan leda till att barnet far illa.. Mer information finns att tillgå på Livsmedelsverket.

Hur lång tid tar det för alkoholen att gå ur kroppen?

En vuxen man förbränner ungefär 0,1 gram alkohol per kilo kroppsvikt och timme. För en man som väger 75 kilo innebär det att det tar ungefär två timmar att förbränna ett glas vin. En kvinna som väger 60 kilo tar ungefär tre timmar. För att förbränna en hel flaska vin tar det cirka tio timmar för en man, och 15 timmar för en kvinna.

Hur påverkas ett foster om mamman dricker alkohol?

Fostrets lever är inte helt utvecklad och har svårighet att bryta ner alkohol. Därför påverkas fostret av alkohol i högre grad och över en längre tid än vad som är fallet för mamman. Om man dricker mycket och ofta ökar risken för skador. Fostret kan inte växa som det borde och är dessutom risk för att det väger mindre vid födseln om mamman dricker mycket alkohol.

 

Promille alkohol i blodet – Hur reagerar vi?

Mild alkoholförgiftning0,5-1,0 promilleMan kan tydligt märka berusning, samt uppleva pratighet, eufori och att talet är fördröjt. Reaktionsreflexerna kan också bli långsammare.
Måttlig alkoholförgiftning1,0-2,0 promilletydliga tecken på berusning, så som koordinationsbesvär, ett doftmässigt uttryck av alkohol, illamående, humörsvängningar och ibland aggressivitet. Balans och ögonskärpa kan också vara försämrad och ögonlocken kan hänga. Personen kan ha en fuktig blick och tala sluddrigt.
Uttalad alkoholförgiftning2,0-4,0 promilleMycket kraftig berusning uppvisar ofta olika tecken och symtom som illamående, kräkningar, buksmärta, diarré och gångsvårigheter. De har även ett instabilt temperament, som ibland kan leda till våldsamt eller stökigt beteende. Deras medvetande är påverkat, de är ofta somnolenta och deras tal och tanke är osammanhängande.
Livshotande alkoholförgiftningÖver 4-5 promilleMedvetslös och kan uppvisa kramper, djup sömn med snarkning, långsam andning och cirkulatorisk instabilitet. Andningsdepression, hypoxi (blåskimrande cyanotisk hud, särskilt läppar och ansikte) samt hyperkapné (högröd/blålila ansiktsfärg) kan också förekomma. Hypotermi kan vara ett tecken på allvarlig sjukdom.

Andra inlägg

Dela denna