Barnsäkra hemmet

För att hålla Barnkollen.se kostnadsfritt för dig som besökare förekommer annonser och affiliate-länkar på sidan.

Barnsäkra hemmet

 

Barnsäkra hemmet – En guide till ett säkert hem med barn

Barnsäkerhet är av yttersta vikt när du har små barn som utforskar världen omkring dem. Ditt hem är deras lekplats och äventyrsområde, och det är ditt ansvar som förälder att skapa en säker miljö där de kan leka och utforska utan onödiga faror. I den här artikeln kommer vi att titta på varför barnsäkerhet är så viktigt, vad du behöver barnsäkra i hemmet, och ge dig konkreta tips om hur du kan göra ditt hem säkert för dina barn. Denna guide lämpar sig extra väl för dig som har fått eller skall få ditt första barn. Det ger dig en komplett genomgång av saker att fundera kring när du skall göra hemmet säkert.

Att barnsäkra hemmet är också ett sätt för dig som förälder att lättare kunna slappna av i ditt eget hem. Om ni vet att ni har säkrat alla eluttag exempelvis eller flyttat alla dyra vaser till högre platser, så kommer ni lättare kunna slappna av när ni är hemma.

Vad är barnsäkerhet?

Först skall vi reda ut vad begreppet barnsäkerhet betyder. Barnsäkerhet handlar om att minimera risken för olyckor och skador i hemmet för barn. Små barn är sårbara eftersom de inte har samma förmåga som vuxna att bedöma faror och risker. Barnsäkerhet handlar om att identifiera och eliminera potentiella faror i hemmet och vidta åtgärder för att förebygga skador. Barnen vill upptäcka, känna, klämma och smaka på alla saker. Att förebygga detta genom barnsäkerhet, minskar risken för att ditt barn skadar sig.

När behöver man barnsäkra hemmet?

Barnsäkerhet är en kontinuerlig process som börjar så snart du har små barn i hemmet. Olyckor kan hända när du minst anar det, och det är därför viktigt att vara proaktiv med att barnsäkra ditt hem. Här är några viktiga tidpunkter när du behöver fokusera på barnsäkerhet:

Spädbarnsfasen
Från den första dagen behöver du se till att barnet inte kan komma åt farliga föremål som rengöringsmedel eller små föremål som de kan svälja.

Barnet börjar krypa
När barnet blir mer rörligt och börjar krypa, måste du säkerställa att ditt hem är fritt från farliga saker som de kan komma åt.

Barnet börjar gå
När barnet lär sig gå, ökar risken för att de kan råka ut för fallolyckor. Du bör fokusera på att säkra trappor och använda grindar. En regel som förälder är också att förflytta allt farligt och ömtåligt från midjehöjd till högre platser. Viktigt är också att fästa eventuella bokhyllor i väggen som potentiellt skulle kunna rasa över barnet om hen får för sig att klättra.

Hela barndomen
Barnsäkerhet är en pågående process, och du behöver regelbundet granska ditt hem för nya faror och anpassa säkerhetsåtgärderna i takt med att ditt barn växer och utvecklas.

Vad behöver man barnsäkra?

För att skapa ett barnsäkert hem behöver du fokusera på flera viktiga områden:

 1. Eluttag och kablar: Använd petskydd för att förhindra att barn sticker in fingrar eller föremål i uttagen. Håll också kablar borta från lekområden genom kabelgömmor och liknande.
 2. Kök: Använd barnsäkra lås på skåp som innehåller farliga föremål som knivar och rengöringsprodukter. Håll varma kokkärl och kastruller utom räckhåll för barnen. För att undvika att kylskåp och frys öppnas konstant av barnen kan ett barnlås även vara att rekommendera på dem.
 3. Möbler och inredning: Fäst tunga möbler i väggen med möbelankare. Vassa kanter och hörn kan beklädas med dämpande kant- och hörnskydd.
 4. Trappor och öppningar: Använd säkerhetsgrindar för att hålla barnet borta från farliga områden, exempelvis trappor.
 5. Fönster: Installera säkerhetslås för fönster och se till att gardiner och persienner inte har långa snören som kan vara farliga.
 6. Giftiga ämnen: Förvara farliga ämnen som rengöringsprodukter och kemikalier på höga hyllor eller i låsta skåp. Var försiktig med växter som kan vara giftiga för barnen.
 7. Dörrar: Stängda dörrar är ett sätt att hålla barnet borta från rummet. Men står dörrar öppna är det lätt att barnen klämmer fingrar i dem. Ett dörrstopp och klämskydd kan dock motverka detta.

Konkreta tips för barnsäkerhet i hemmet

 1. Barnsäkra lådor och skåp: Använd barnsäkra lås på skåp och lådor där farliga föremål förvaras.
 2. Möbelankare: Fäst tunga möbler, som bokhyllor och TV-stativ, i väggarna för att förhindra att de välter.
 3. Säkerhetsgrindar: Använd grindar för att hålla barn borta från farliga områden, som trappor eller rum där de inte bör vara.
 4. Fönstersäkerhet: Installera säkerhetslås för fönster och se till att gardiner och persienner är säkrade. Snören från persienner eller gardiner skall hängas upp så att barnet inte kan nå dem.
 5. Rökdetektorer och brandsläckare: Kontrollera att ditt hem har fungerande rökdetektorer och brandsläckare och lär dina barn vad de ska göra i händelse av brand. Se dock till att barnet inte kan av misstag använda brandsläckaren genom att säkra sprinten.
 6. Babyvakter och övervakning: Använd babyvakter eller övervakningskameror för att hålla koll på ditt barn när du inte är i samma rum.
 7. Sovrumssäkerhet: Håll dörren till sovrummet stängd när barnet sover för att undvika risken att de rör sig fritt i huset.

Barnsäkerhet är en av de viktigaste uppgifterna för föräldrar. Genom att följa de här råden och vara medveten om potentiella faror i ditt hem kan du skapa en trygg miljö där ditt barn kan växa och utforska världen på ett säkert sätt. Kom ihåg att barnsäkerhet är en pågående process, och det är viktigt att regelbundet granska ditt hem för nya risker och faror. Genom att göra ditt hem säkert kan du ge ditt barn den frihet att utforska och leka, samtidigt som du minimerar risken för olyckor.

Barnsäkerhet är en prioritet för varje förälder, och med rätt förberedelse och uppmärksamhet på detaljer kan du skapa en trygg och hälsosam miljö för ditt barn att växa upp i.

Andra inlägg

Dela denna