Potträning barn

För att hålla Barnkollen.se kostnadsfritt för dig som besökare förekommer annonser och affiliate-länkar på sidan.

Potträning

Potträning är en av de viktigaste milstolparna i ett barns tidiga utveckling. Det är ett steg mot självständighet och en process som innebär övergången från blöjor till att använda toaletten som vuxna. För många föräldrar kan potträningen dock vara en utmanande upplevelse, men med rätt förberedelse och strategi kan det vara en smidig och framgångsrik övergång. I den här artikeln kommer vi att utforska olika aspekter av potträning för barn, inklusive hur du kan hjälpa ditt barn att bli blöjfritt på endast tre dagar och ge konkreta tips för att göra processen enklare.

Få barnet blöjfri med hjälp av potträning

Att få ditt barn blöjfritt är en av de första stora stegen mot självständighet. Det är en process som börjar när barnet är redo och mogen nog att förstå och följa instruktioner om toalettanvändning. Det finns dock ingen universell tidpunkt för när detta inträffar, då alla barn utvecklas i sin egen takt. Det är viktigt att vara tålmodig och inte pressa ditt barn att sluta använda blöjor förrän de är redo.

Potträning på 3 Dagar

Potträning på tre dagar har blivit en populär metod för föräldrar som vill påskynda processen och undvika att byta blöjor. Det är en intensiv metod som kräver fullständig engagemang från föräldrar och barn. Här är en översikt över hur det kan genomföras:

Dag 1: Förberedelse

Skapa en positiv attityd omkring potträning och inkludera ditt barn i förberedelserna.
Få en potta eller barnsits till toaletten.
Låt barnet bära underkläder istället för blöjor.
Ta med ditt barn till toaletten varje timme för att försöka kissa.

Dag 2: Övning

Fortsätt att ta ditt barn till toaletten regelbundet.
Låt barnet sitta på pottan även om de inte behöver.
Belöna och uppmuntra positiva resultat.

Dag 3: Självständighet

Fortsätt med samma rutin som dag 2, men ge ditt barn mer ansvar.
Låt dem själva säga till när de behöver gå på toaletten.
Belöna och uppmuntra självständighet.
Det är viktigt att komma ihåg att potträning på tre dagar inte fungerar för alla barn. Vissa kan behöva längre tid och tålamod. Att vara lyhörd för ditt barns behov och signaler är viktigare än att följa en strikt tidsplan.

TIPS! 
Hitta bra ljudböcker för din potträning via Nextory.

 

Potträna ditt barn – 10 konkreta tips

Potträning kan vara utmanande, men det finns många sätt att göra processen smidigare och mer framgångsrik. Här är tio konkreta tips som kan hjälpa dig:

 1. Följ ditt barns rutin: Lär dig när ditt barn brukar kissa eller bajsa och ta dem till toaletten vid dessa tidpunkter.
 2. Positiv förstärkning: Belöna och uppmuntra ditt barn när de använder pottan. Beröm och små belöningar kan vara effektiva.
 3. Var tålmodig: Förstå att olyckor kommer att inträffa. Var tålamodig och stödjande.
 4. Visa roliga böcker och videor: Använd pedagogiska böcker och videor om potträning för att förbereda ditt barn.
 5. Ge dem ett val: Låt ditt barn välja sin egen potta eller toalettstol för att skapa en känsla av delaktighet.
 6. Ha rätt utrustning: Se till att du har allt du behöver, att potträna innebär många byten av kläder och städning.
 7. Gör det roligt: Lek och skapa en positiv atmosfär kring toalettanvändning.
 8. Modellera beteendet: Om möjligt, låt ditt barn se äldre syskon eller andra barn använda toaletten.
 9. Använd ett potträningsschema: Skapa en graf där ditt barn kan markera sina framgångar.
 10. Var konsistent: Håll dig till en konsekvent rutin och försök inte att återgå till blöjor. Första tiden kan man dock behöva byta blöja på natten

Därför är det viktigt att potträna

Potträning är en viktig del av ett barns utveckling och har flera fördelar. Här är några skäl till varför det är viktigt att potträna:

Självständighet: Potträning är ett steg mot ökad självständighet för barnet. Det lär dem att ta hand om sina grundläggande behov på egen hand.

Hygien: Att använda toaletten istället för blöjor främjar bättre hygien och minskar risken för hudirritation och infektioner.

Sparar pengar: Genom att sluta använda blöjor sparar familjen pengar i det långa loppet, eftersom blöjor och tillbehör kan vara dyra.

Miljöhänsyn: Potträning minskar användningen av engångsblöjor, vilket är bättre för miljön.

Självkänsla: När barnet lyckas med potträningen ökar deras självkänsla och självförtroende.

När ska man börja med potträning?

Början av potträning varierar från barn till barn, och det finns ingen universell ålder som är ”rätt” för att starta. Det viktiga är att vara uppmärksam på ditt barns signaler och följa deras naturliga utvecklingsrytm. Här är några generella riktlinjer att tänka på när det kommer till att börja med potträning:

 1. Fysisk Mognad: De flesta barn börjar visa tecken på fysisk mognad för potträning någon gång mellan 18 månader och 3 år. De är ofta redo att kontrollera sina urin- och tarmfunktioner mer medvetet.
 2. Intresse och Medvetenhet: Om ditt barn visar intresse för toaletten, tittar på när andra använder den, eller uttrycker missnöje med blöjor kan det vara en signal om att de är redo att prova potträning.
 3. Förmåga att Kommunicera: Ditt barn bör ha tillräcklig kommunikativ förmåga för att kunna berätta när de behöver gå på toaletten eller när de har kissat eller bajsat. Detta kan vara genom ord, gester eller signaler.
 4. Torra Perioder: Om ditt barn kan hålla blöjan torr under längre perioder, som efter en middagsvila, kan det vara en indikation på att de är redo att försöka använda pottan.
 5. Stöd och Positiv Inställning: Det är viktigt att skapa en positiv inställning kring potträning och att ditt barn känner stöd och uppmuntran från dig som förälder.
 6. Ingen Stress: Undvik att påskynda potträningen om ditt barn inte är redo eller om det finns mycket stress i familjen. Var tålmodig och följ ditt barns takt.

Det är också viktigt att komma ihåg att potträning är en individuell process, och det finns inget behov av att jämföra ditt barn med andra. Vissa barn kan bli blöjfria tidigare än andra, och det är helt normalt.

När du märker att ditt barn är redo, kan du börja introducera pottan och låta dem försöka. Det är vanligt att det finns några olyckor längs vägen, så var tålmodig och uppmuntrande. Att ge ditt barn möjlighet att vara delaktig i potträningen och fira deras framsteg kan göra hela processen mer positiv och framgångsrik.

 

Hur får man barnet att säga till vid potträning?

Att få ett barn att säga till vid potträning kan vara en viktig del av processen. Kommunikation är nyckeln till att skapa ett smidigt och framgångsrikt övergång från blöjor till att använda pottan. Här är några strategier för att uppmuntra ditt barn att säga till när de behöver gå på toaletten:

Skapa en öppen och stödjande atmosfär där ditt barn känner sig bekvämt att prata om sina behov. Uppmuntra dem att ställa frågor och dela sina känslor om potträningen. Lär ditt barn de relevanta orden och fraser för att beskriva när de behöver gå på toaletten. Använd ord som ”kisspaus” eller ”bajsa” så att de kan uttrycka sig tydligt. Se också till att hjälpa ditt barn att identifiera de fysiska signalerna som indikerar att de behöver gå på toaletten. Det kan vara att de håller sig om magen, gör grimaser eller börjar hoppa upp och ner. Att Berömma och belöna barnet när de säger till att de behöver gå på toaletten eller när de går dit på egen hand har en väldigt positiv inverkan. Ta med ditt barn till toaletten regelbundet, även om de inte säger till. Detta hjälper dem att förstå att toaletten är platsen att gå när de behöver.

Andra inlägg

Dela denna