Spara pengar till barnen

För att hålla Barnkollen.se kostnadsfritt för dig som besökare förekommer annonser och affiliate-länkar på sidan.

Spara pengar till barnen

Hur ska man som förälder tänka när det kommer till att spara pengar till barnen inför framtiden? Barnkollen.se försöker här sammanställa tips på detta hur du kan tänka, samt reder ut en del begrepp när det kommer till olika typer av sparande. 

Hur ska jag tänka med sparande till barnen?

Att spara till barnen handlar inte bara om att ackumulera pengar, utan också om att skapa en ekonomiskt stabil grund för deras framtid. Det är en investering i deras utbildning, framtida drömmar och säkerhet. Att tänka långsiktigt och starta tidigt är nyckeln här. Genom att planera och prioritera sparande till barnen kan du hjälpa dem att exempelvis få fram en kontantinsats till sitt första boende, eller åka på en utbildning utomlands. Syftet med pengarna kommer genom åren att växa fram i samband med att ditt barn vill börja forma sin egen framtid. Att som förälder då ha gett ditt barn en ekonomisk start, oavsett storlek, kan underlätta enormt för ditt barn när han eller hon ger sig ut i vuxenlivet.

När ska jag börja spara till barnen?

Det bästa svaret på denna fråga är: så tidigt som möjligt. Ju tidigare du börjar spara, desto mer tid har pengarna att växa genom ränta på ränta-effekten. Även små summor som sätts av regelbundet kan växa till betydande belopp över tid. Så även om ditt barn är ungt, är det aldrig för tidigt att börja spara till deras framtid.

Det viktigaste till en början är inte hur mycket du har möjlighet att spara undan till dina barn. Utan det handlar bara om att börja någonstans och försöka göra det kontinuerligt under en längre period, exempelvis varje månad. Ett bra exempel är att avsätta delar av barnbidraget till ett sparande för barnen. Har du inte möjlighet att avsätta hela kan du börja med delar av det.

Ett tips är att titta närmare på exempelvis Avanzas kalkylator där du kan räkna ut ett ungefärligt värde utefter; Månadssparande (i kronor), antal år och en procentuell avkastning om sparar i fonder, aktier eller liknande. Där lyfter de exempelvis fram att du har möjlighet att göra ditt barn till miljonär vid 18 års ålder om du sparar 2400 kr/mån i 18 år med en årlig avkastning på 7%.

Hur ska jag spara? Vad finns det för olika typer av sparande (Fonder, Aktier, Sparkonto)?

Det finns flera olika sparalternativ att överväga när det gäller att spara till barnen:

  1. Sparkonto: Ett sparkonto är en vanlig och säker metod för sparande till barnen. Pengarna hålls oftast på ett bankkonto med en fast ränta. Med tiden kan dock räntan på ett sparkonto övertrumfas av inflationen, vilket innebär att pengarnas köpkraft minskar över tid.
  2. Fonder: Fondsparande kan vara ett bra alternativ för långsiktigt sparande till barnen. Genom att placera pengarna i olika typer av fonder kan du dra nytta av diversifiering och potentialen för högre avkastning än vad som är möjligt med ett sparkonto. Här finns dessutom idag flera olika alternativ som fondrobotar och liknande (Opti, Lysa och
  3. Aktier: Att investera i aktier kan vara mer riskfyllt, men potentiellt mer lönsam metod för sparande till barnen. Det är viktigt att vara medveten om riskerna och göra noggranna undersökningar innan du investerar i enskilda aktier. Populärt när det kommer till aktier och långsiktigt sparande är att investera i utdelningsaktier. Bolag som kontinuerligt delar ut sin vinst till aktieägarna, på det sättet kan du som aktieägare investera den utdelningen i fler aktier och på sikt bygga upp ditt sparande.

Valet av sparande beror på din risktolerans, din ekonomiska situation, din kunskap och dina långsiktiga mål för ditt barns sparande. En kombination av olika sparalternativ kan också vara fördelaktig för att diversifiera risken.

Ska jag spara i mitt eller barnets namn?

Generellt sett finns det två olika sätt att spara pengar till barnen. Antingen sparar du pengarna i ditt eget namn eller direkt i barnen. Det handlar främst om vem det är som äger kontot och pengarna på det. Vilket kan vara viktigt vid dödsfall, skilsmässa och vid barnet 18 års dag. När barnen är små och upp till deras 18-års dag har detta inte speciellt mycket betydelse.

Spara pengarna i barnets namn: Om du väljer att spara pengarna i ditt barns namn så får de tillgång till dessa på sin 18 års dag. Det kan både vara en fördel och nackdel. Som förälder kanske du upplever att ditt barn inte är tillräckligt mogen för att hantera dessa pengar och då kan det vara en nackdel att spara i barnets namn.
Om du som förälder går bort innan barnet fyllt 18 år och kontot står i deras namn ingår det inte i något dödsbo, dvs pengarna betalas ut till barnen direkt. Samma sak gäller vid en eventuell skilsmässa, då ses inte dessa pengar som en tillgång ni som föräldrar har utan det tillhör barnet/barnen.

Spara pengar i förälders namn: Att spara pengar till barnen i ditt namn har även det fördelar och nackdelar. Fördelen är att du kan kontrollera när barnet får tillgång till pengarna och vad dessa skall spenderas på. Nackdelen att göra på detta sätt är att vid ett dödsfall kan dessa pengar bli föremål i ett dödsbo. Det kan vara bra att komplettera med ett testamente. Beroende på vilka dina arvingar är kan pengarna annars gå till din efterlevande maka eller make eller dina barn i stället för det barn/barnbarn du sparar till.

Vill du lära dig mer om hur du kan tänka när du skall börja ditt sparande till barnen?
Då rekommenderar vi att du spanar in bloggen ”RikaTillsammans” och deras inlägg till att spara till barn.

Andra inlägg

Dela denna