bilbarnstol ålder

För att hålla Barnkollen.se kostnadsfritt för dig som besökare förekommer annonser och affiliate-länkar på sidan.

Bilbarnstol ålder

I den här guiden ger vi dig svaret på vilken bilbarnstol ditt barn skall ha i en viss ålder. Det finns tydliga regler och bestämmelser kring detta med barnets säkerhets i fokus och det är viktigt att du som förälder följer dessa. Vi hoppas detta ger dig en tydlig bild om vad som faktiskt gäller när det kommer till bilbarnstolar och åldrar. 

Rätt bilbarnstol efter ålder

När det gäller att välja rätt bilbarnstol för ditt barn är det avgörande att ta hänsyn till barnets ålder, storlek och vikt. Att använda rätt typ av bilbarnstol för barnets ålder och utvecklingsnivå är en viktig del av att säkerställa deras säkerhet under bilresor. Genom att följa riktlinjerna för bilbarnstolar kan föräldrar minimera risken för skador vid eventuella olyckor. I denna guide kommer vi att gå igenom olika typer av bilbarnstolar som passar olika åldersgrupper för att hjälpa dig att välja rätt bilbarnstol för ditt barn.

Babyskydd 0-9 månader

Babyskydd är utformade för spädbarn upp till cirka 9 månader eller upp till en viss vikt, vanligtvis cirka 13 kg. Dessa bilbarnstolar är konstruerade för att vara bakåtvända och är utrustade med ett ergonomiskt utformat sätesfäste som ger stöd åt spädbarnets nacke och rygg. Babyskyddet kan antingen fästas direkt i bilens baksäte med hjälp av bilens säkerhetsbälte eller genom en bas som monteras i bilen och där babyskyddet enkelt klickas fast och lossas. Det är viktigt att se till att babyskyddet är korrekt installerat och att spänna fast spädbarnet ordentligt med det integrerade säkerhetsbältet för att säkerställa maximal säkerhet. Besök gärna vår guide om babyskydd för att se vilka som är de bästa modellerna på marknaden.

Bakåtvänd bilbarnstol 7 mån – 5 år

När barnet växer ur babyskyddet är det dags att övergå till en bakåtvänd bilbarnstol. Dessa bilbarnstolar är konstruerade för att hålla barnet bakåtvänt i bilen, vilket anses vara den säkraste positionen för små barn. Bakåtvända bilbarnstolar är utformade för barn från cirka 7 månader upp till cirka 5 år, beroende på vikt och längd. Dessa stolar är utrustade med stöd för nacke och huvud samt justerbara selehöjder för att kunna anpassa sig efter barnets tillväxt. Det är viktigt att kontrollera vikt- och längdgränserna för den specifika bilbarnstolen och se till att den är korrekt installerad för att maximera säkerheten.

Framåtvänd bilbarnstol/bältesstol 4 år – 12 år

När barnet blir äldre och når en viss vikt och längd kan det vara dags att övergå till en framåtvänd bilbarnstol eller en bältesstol. Dessa stolar är utformade för att användas av barn från cirka 4 år upp till cirka 12 år, beroende på vikt och längd. Framåtvända bilbarnstolar är utrustade med integrerade bältesfästen och sidokrockskydd för att ge ökad säkerhet vid bilresor. Bältesstolar är utformade för att barnet ska kunna använda bilens säkerhetsbälte på ett säkert sätt genom att placera det över axeln och låret istället för över mage och nacke. Det är viktigt att kontrollera vikt- och längdgränserna för den specifika bilbarnstolen eller bältesstolen och se till att den är korrekt installerad för att säkerställa optimal säkerhet för barnet under bilresan.

Tabell bilbarnstol och ålder

Här nedan har vi sammanställt en tabell som tydligt visar vilken bilbarnstol som ska användas vid en viss ålder.

BilbarnstolÅlder
Babyskydd0-9 mån
Bakåtvänd bilbarnstol7 mån - 5 år
Framåtvänd bilbarnstol4 år - 12 år
Utan bilbarnstol12 år - fram

Regler för bilbarnstolar i Sverige

I Sverige finns det lagstadgade bestämmelser och riktlinjer som reglerar användningen av barnskydd, vilket inkluderar babyskydd, bilbarnstolar, bältesstolar och bälteskuddar.

Lagarna säger att alla barn som är kortare än 135 centimeter måste använda en speciell skyddsanordning, såsom babyskydd, bilbarnstol eller bältesstol/kudde. Dessutom är det viktigt att notera att barn som sitter i bakåtvända skyddssystem endast får placeras på en plats som inte är utrustad med en passagerarkrockkudde om denna krockkudde har inaktiverats.

De nationella rekommendationerna i Sverige förespråkar att barn bör sitta bakåtvänt i bilen fram till åtminstone 4 års ålder, och helst längre. Enligt forskare bör barn vara minst 140 centimeter långa eller 10-12 år gamla för att åka utan någon form av barnskydd.

I vissa nyare bilar ska krockkudden vara aktiverad för barn som åker framåtvänt på bältesstol eller bälteskudde i framsätet, oavsett barnets längd. Dock får barn under 140 centimeter inte sitta framför en aktiv krockkudde i äldre bilmodeller. Det är viktigt att konsultera bilens användarhandbok för att förstå de specifika rekommendationerna för just din bil. Är du fortfarande osäker på vilka regler som gäller och hur du transporterar ditt barn tryggt i bilen så rekommenderar vi dig att besöka Nationella trafiksäkerhetsförbundet där du hittar mer information.

Det rekommenderas att du använder ISOFIX när du monterar bilbarnstolen

Isofix-fästen är en standardiserad metod för att montera bilbarnstolar i fordon. Dessa fästen är integrerade i bilens sätesstruktur och ger en säker och stabil installation av bilbarnstolen. Att använda Isofix-fästen har flera fördelar och är starkt rekommenderat av säkerhetsexperter och tillverkare av bilbarnstolar.

En av de främsta fördelarna med Isofix-fästen är att de minskar risken för felinstallation av bilbarnstolen. Genom att fästena är standardiserade och enkla att använda minskar risken för felaktig montering, vilket i sin tur ökar säkerheten för barnet i händelse av en kollision. Isofix-fästen ger också en stadigare installation jämfört med traditionella bältesfästen, vilket minskar risken för att bilbarnstolen ska röra sig eller lossna under körning.

Ytterligare en fördel med Isofix-systemet är att det gör det enklare och snabbare att installera och ta bort bilbarnstolen från fordonet. Genom att bilbarnstolen kan klickas fast i fästena med ett enkelt handgrepp sparar föräldrar både tid och möda vid varje användningstillfälle.

Isofix-fästen är utformade för att ge optimal säkerhet för barnet i händelse av en kollision. Genom att bilbarnstolen är fastsatt direkt i bilens struktur minskar risken för att stolen ska rotera eller flytta sig vid en kollision, vilket minskar risken för skador på barnet.

Andra inlägg

Dela denna